Likwidacja szkód

Nasza firma zajmuje się, we współpracy z wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi, likwidacją szkód komunikacyjnych .
Realizujemy szkody blacharsko-lakiernicze z tytułu polis OC/AC na zasadzie rozliczenia bezgotówkowego z ubezpieczalnią, przy wykorzystaniu nowych części oryginalnych*.

*Przy naprawach stosujemy wyłącznie nowe części oryginalne, jeżeli wariant ubezpieczenia umożliwia ich wykorzystanie.